Ochrona danych osobowych

Informacja dla interesantów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o.

28.05.2018 r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o.

Więcej

Informacja dla kontrahentów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o.

28.05.2018 r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o.

Więcej

Informacja dla kandydatów do pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym – Rzeszów Sp. z o.o.

28.05.2018 r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o.

Więcej