Ochrona danych osobowych

Informacja dla kandydatów do pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym – Rzeszów Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o.
 • ul. Lubelska 54
 • 35-233 Rzeszów
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji lub okres tej i przyszłych rekrutacji lub przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora (okres uzależniony od informacji zawartej w klauzuli dokumentów aplikacyjnych)
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne