Ochrona danych osobowych

Informacja dla kontrahentów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o.
 • ul. Lubelska 54
 • 35-233 Rzeszów
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy