Ochrona danych osobowych

Informacja dla osób zadłużonych wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. z tytułu przejazdu autobusem komunikacji miejskiej bez ważnego biletu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o.
  • ul. Lubelska 54
  • 35-233 Rzeszów
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu windykowania należności wynikających z jazdy autobusem komunikacji miejskiej bez ważnego biletu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Art.33 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe; z późniejszymi zmianami ( tekst jednolity Dz.U. 1995 nr 119 poz. 575 )
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres co najmniej 10 lat lub 6 lat od ostatniej czynności prawnej. Dane przechowywane są krócej w przypadku spłaty zadłużenia
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.