Ochrona danych osobowych

Informacja dla osób zarejestrowanych przez system monitoringu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o.
  • ul. Lubelska 54
  • 35-233 Rzeszów
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
  2. Podstawą przetwarzania jest Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) na podstawie art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
  3. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni
  4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania
  5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego