Projekty własne

WDRAŻANIE PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
 1. Zamiana autobusów zasilanych olejem napędowym na napędzane sprężonym gazem ziemnym w Rzeszowie;
  - rok 2007 – Eko-Fundusz-Konwersacja polskiego długu na ochronę środowiska (Zakres projektu wpływał na poprawę jakości środowiska przez wymianę autobusów) – 2.752.410,00
 2. Modernizacja Hali warsztatowej;
  - rok 2017 – Środki własne (Zakres dotyczył wprowadzeni a usprawnień energooszczędnych zgodnych z gospodarką zasobooszczędną, wpływającą pozytywnie na zmiany klimatu) – 37.608,00
 3. Przebudowa głównego węzła cieplnego;
  - rok 2017 – środki własne (Zakres projektu poprzez wymianę głównego węzła cieplnego umożliwił redukcję strat energii, co jest zgodne z założeniami zasoosboszczędnej gospodarki, wpisują się w strategię Wnioskodawcy zrównoważonego rozwoju, wpływając pozytywnie na walkę ze zmianami klimatu) – 95.017,00
 4. Wymiana w halach warsztatowych i na placach postojowych lamp „tradycyjnych” na energooszczędne lampy LED
  - rok 2017-2020 – środki własne (Zakres dotyczył wprowadzeni a usprawnień energooszczędnych - poprzez redukcję zużycia energii przez oświetlenia, zgodnych z gospodarką zasobooszczędną, wpływającą pozytywnie na zmiany klimatu) – 86.864,00
 5. Termomodernizacja hali warsztatowej – wymiana okien naświetla bocznego oraz wymiana zewnętrznych płyt warstwowych o niskim współczynniku przenikania ciepła
  - rok 2019-2020 – środki własne (Projekt poprzez usprawnienia termomodernizacyjne umożliwił redukcję strat energii, redukcję zapotrzebowania na energię konwencjonalną - stąd oszczędność zasobów i wpływ projektu na walkę ze zmianami klimatu) – 877.240,00