Ogłoszenia MPK

Zobacz wszystkie

Wymianę 3 zbiorników paliwowych o pojemności 20 m3 każdy na stacji paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54

20.05.2024 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę 3 zbiorników paliwowych o pojemności 20 m3 każdy na stacji paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54. ...

Więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

13.05.2024 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o zamówienie na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie BHP dla pracowników MPK-Rzeszów Sp. z o.o. zostało unieważnione na podstawie § 51 ust 1 pkt 1.1 Regulaminu Udzielania Zamówień z powodu wystąpienia okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza, przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie BHP dla pracowników MPK-Rzeszó w Sp. z o.o.

06.05.2024 r.

Więcej