Reklama

 

Dział Reklamy
tel. 17 86-60-511, ko. 667-664-838, fax: 17 86-60-419
e-mail: reklama@mpk.rzeszow.pl


CENNIK REKLAM w MPK - Rzeszów

ZARZĄDZENIE NR 18 / 2023

Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Spółka z o.o. z dnia 7 marca 2023r.

w sprawie opłat za usługi reklamowe świadczone przez MPK – Rzeszów Sp. z o.o.

 

Na podstawie § 11 ust. 5 Aktu Założycielskiego MPK – Rzeszów Sp. z o.o. oraz § 2 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego MPK – Rzeszów Sp. z o.o., ustala się co następuje:

§ 1.

Wprowadza się cennik opłat za usługi reklamowe świadczone przez MPK Rzeszów Sp. z o.o., jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Ceny wymienione w załączniku są cenami umownymi.

§ 3.

Dla reklamy zdarzeń niekomercyjnych, charytatywnych i o znaczeniu społecznym, za zgodą Prezesa Zarządu MPK - Rzeszów Sp. z o.o., usługi reklamowe mogą być świadczone nieodpłatnie lub po udzieleniu rabatu. Rabat może też być stosowany dla zleceń reklamowych od stałych lub wielokrotnych zleceniodawców.

§ 4.

Usługi reklamowe zlecone przed wejściem w życie niniejszego cennika rozliczane są wg dotychczasowych, uzgodnionych cen.

§ 5.

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Rzeszów Spółka z o.o. nr 1 / 2022 z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie opłat za usługi reklamowe świadczone przez MPK - Rzeszów Sp. z o.o.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2023r.


Rozdział I

  1. Reklama na powierzchni bocznej autobusu:
Lp. Typ reklamy zł/km max
zł/m-c
likwidacja
rekl
1. Formatka długość 300 cm na ścianach bocznych – jedna strona 0,15 450 100
2.  Formatka długość 300 cm na ścianach bocznych – obie strony 0,20 550 200
3. Klapa tył, MERCEDES, Autosan 0,20 600 100
4.  Klapa tył + okno MERCEDES, Autosan 0,30 850 200
5.  Klapa tył SOLARIS 12, JELCZ 0,15 500 100
6.  Klapa tył + okno SOLARIS 12, JELCZ  0,25 700 200
7.  Ściany boczne (bez okien) SOLARIS 12, JELCZ 0,30 900 400
8.  Ściany boczne + tył (bez okien) SOLARIS 12, JELCZ 0,35 1000 500
9.  Ściana boczna lewa + okna SOLARIS 12, JELCZ 0,30 900 400
10. Ściana boczna lewa + tył + okna SOLARIS 12, JELCZ 0,40 1150 500
11. Ściana boczna lewa + tył + okna + ściana prawa bez szyb SOLARIS 12, JELCZ  0,50 1400 700
  1. Nie okleja się przodu autobusu; szyby, drzwi i okien z prawej strony; okna kierowcy z lewej strony; tyłu zderzaka; miejsc tablic informacyjnych; logo i numerów taborowych.
  2. Powyższe opłaty obejmują wyłącznie usługę za ekspozycję reklamy. Wykonanie projektu reklamy oraz jej umieszczenie na autobusie należy do Zleceniodawcy.
  3. Przy montażu reklamy tego samego Zleceniodawcy na całej powierzchni autobusu na trzecim i kolejnych autobusach, MPK-Rzeszów Sp. z o.o. udziela 10%-wego upustu w kosztach ekspozycji reklamy.

Rozdział II

  1. Plakaty wewnątrz autobusu:
Czas ekspozycji Opłata w zł /1 szt. formatu:
ilość dni A4 A3 A2
do 8 9 14 18
do 15 14 20 27
do 22 20 28 38
do 30 23 33 45
  1. Dopuszcza się ekspozycję kilku plakatów tego samego Zleceniodawcy w jednym autobusie, w zależności od możliwości ich umieszczenia.
  2. W okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. opadów deszczu czy śniegu, oraz temperatur poniżej – 10 °C plakatów nie rozwieszamy.

Zlecenie Usługi Reklamowej

Uwaga:

1. Podane powyżej ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

2. Zastrzega się możliwości nie przyjęcia zlecenia na reklamę bez podania przyczyny.