Reklama

Dział Reklamy
tel. 17 86-60-511,  fax: 17 86-60-419
e-mail: reklama@mpk.rzeszow.pl


CENNIK REKLAM w MPK - Rzeszów

ZARZĄDZENIE NR 18 / 2023

Prezesa Zarządu

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Spółka z o.o.

z dnia 7 marca 2023r.

w sprawie opłat za usługi reklamowe świadczone przez MPK – Rzeszów Sp. z o.o.

 

Na podstawie § 11 ust. 5 Aktu Założycielskiego MPK – Rzeszów Sp. z o.o. oraz § 2 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego MPK – Rzeszów Sp. z o.o., ustala się co następuje:

§ 1.

Wprowadza się cennik opłat za usługi reklamowe świadczone przez MPK Rzeszów Sp. z o.o., jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Ceny wymienione w załączniku są cenami umownymi.

§ 3.

Dla reklamy zdarzeń niekomercyjnych, charytatywnych i o znaczeniu społecznym, za zgodą Prezesa Zarządu MPK - Rzeszów Sp. z o.o., usługi reklamowe mogą być świadczone nieodpłatnie lub po udzieleniu rabatu. Rabat może też być stosowany dla zleceń reklamowych od stałych lub wielokrotnych zleceniodawców.

§ 4.

Usługi reklamowe zlecone przed wejściem w życie niniejszego cennika rozliczane są wg dotychczasowych, uzgodnionych cen.

§ 5.

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Rzeszów Spółka z o.o. nr 1 / 2022 z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie opłat za usługi reklamowe świadczone przez MPK - Rzeszów Sp. z o.o.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2023r.


Rozdział I

 1. Reklama na powierzchni bocznej autobusu:
Lp. Typ reklamy zł/km max
zł/m-c
likwidacja
reklamy

dostępność

pojazdów

1. Formatka długość 300 cm na ścianach bocznych – jedna strona 0,15 450 100 *
2.  Formatka długość 300 cm na ścianach bocznych – obie strony 0,20 550 200 *
3. Klapa tył, MERCEDES, Autosan 0,20 600 100  
4.  Klapa tył + okno MERCEDES, Autosan 0,30 850 200  
5.  Klapa tył SOLARIS 12, JELCZ 0,15 500 100 *
6.  Klapa tył + okno SOLARIS 12, JELCZ  0,25 700 200 *
7.  Ściany boczne (bez okien) SOLARIS 12, JELCZ 0,30 900 400 *
8.  Ściany boczne + tył (bez okien) SOLARIS 12, JELCZ 0,35 1000 500 *
9.  Ściana boczna lewa + okna SOLARIS 12, JELCZ 0,30 900 400 *
10. Ściana boczna lewa + tył + okna SOLARIS 12, JELCZ 0,40 1150 500 *
11. Ściana boczna lewa + tył + okna + ściana prawa bez szyb SOLARIS 12, JELCZ  0,50 1400 700 *

 

* Powierzchnia reklamowa na wszystkich pojazdach sprzedana.

 

 

 1. Nie okleja się przodu autobusu; szyby, drzwi i okien z prawej strony; okna kierowcy z lewej strony; tyłu zderzaka; miejsc tablic informacyjnych; logo i numerów taborowych.
 2. Powyższe opłaty obejmują wyłącznie usługę za ekspozycję reklamy. Wykonanie projektu reklamy oraz jej umieszczenie na autobusie należy do Zleceniodawcy.
 3. Przy montażu reklamy tego samego Zleceniodawcy na całej powierzchni autobusu na trzecim i kolejnych autobusach, MPK-Rzeszów Sp. z o.o. udziela 10%-wego upustu w kosztach ekspozycji reklamy.

 

 

Rozdział II

 1. Plakaty wewnątrz autobusu:
Czas ekspozycji Opłata w zł /1 szt. formatu:
ilość dni A4 A3 A2
do 8 9 14 18
do 15 14 20 27
do 22 20 28 38
do 30 23 33 45
 1. Dopuszcza się ekspozycję kilku plakatów tego samego Zleceniodawcy w jednym autobusie, w zależności od możliwości ich umieszczenia.
 2. W okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. opadów deszczu czy śniegu, oraz temperatur poniżej – 10 °C plakatów nie rozwieszamy.

Zlecenie Usługi Reklamowej

 

ZARZĄDZENIE NR 52 / 2023

Prezesa Zarządu

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Spółka z o.o.

z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie opłat za usługi plakatowej reklamy wyborczej w pojazdach

MPK - Rzeszów Sp. z o.o.

Na podstawie § 11 ust. 5 Aktu Założycielskiego MPK — Rzeszów Sp. z o.o. oraz § 2 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego MPK — Rzeszów Sp. o.o., ustala się co następuje:

Wprowadza się cennik opłat za usługi plakatowej reklamy wyborczej w pojazdach MPK -Rzeszów Sp. z o.o.

§ 1.

 1. Cena umowna za ekspozycję plakatu wyborczego wewnątrz autobusu wynosi 50 zł, jest to cena netto, do której należy doliczyć podatek VAT.
 2. Opłatę za ekspozycję reklamy wyborczej należy wnieść (z góry) w dniu dostarczenia materiałów reklamowych.
 3. Powyższa opłata obejmuje wyłącznie usługę za ekspozycję reklamy wraz z montażem. Wykonanie projektu, druk oraz dostarczenie wyborczych materiałów reklamowych do siedziby Zleceniobiorcy obciąża Zleceniodawcę. 

§ 2.

 1. Dopuszcza się ekspozycję maksymalnie dwóch plakatów wyborczych o tej samej treści w jednym autobusie, w zależności od wolnej powierzchni ekspozycyjnej.
 2. Eksponujemy wyłącznie plakaty wyborcze w formacie A2, obustronnie zadrukowane o gramaturze nie mniejszej niż 170 g.

§ 3.

 1. Plakaty wyborcze umieszczone zostaną wewnątrz autobusu na dwa tygodnie przed ciszą wyborczą.
 2. Plakaty wyborcze należy dostarczyć do siedziby zleceniobiorcy do wtorku poprzedzającego dwutygodniowy termin ekspozycji.
 3. Plakaty wyborcze eksponowane będą do soboty poprzedzającej dzień wyborów, tj. do rozpoczęcia ciszy wyborczej.

§ 4.

Za dodatkową opłatą możliwa jest dłuższa ekspozycja plakatów wyborczych, z zachowaniem terminu określonego w §3 pkt 3.

§ 5.

Reklamy wyborczej nie eksponuje się na karoserii autobusów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2023r.

 

Zlecenie Usługi Reklamowej

 

Uwaga:

1. Podane powyżej ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

2. Zastrzega się możliwości nie przyjęcia zlecenia na reklamę bez podania przyczyny.