Ogłoszenia MPK

Zawieszenie kursów w dniach - 15 i 16 października 2022 r.

W dniach 15 października 2022 r. (sobota) oraz 16 października 2022 r. (niedziela) kursy będą wykonywane wg obowiązujących rozkładów jazdy.

Nie przewiduje się w tych dniach zawieszania kursów z powodu braku obsady.