Praca w MPK

Oferta pracy - Kierowca autobusu

MPK – RZESZÓW SP. Z O.O.

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

KIEROWCA AUTOBUSU - pełny etat, pół etatu, umowa zlecenie

 

Oferujemy:

- stabilne warunki pracy, 

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

- atrakcyjne wynagrodzenie, ok. 5 500 zł brutto miesięcznie.

- rozbudowany pakiet socjalny.

 

Od kandydatów oczekujemy:

- posiadania aktualnych uprawnień tj.: prawo jazdy kat. D i świadectwo kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu osób,

- gotowości do złożenia oświadczenia o braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
- opanowania i odporności na stres oraz wysokiej kultury osobistej,

- dyspozycyjności (praca zmianowa).

Dobrze widziane: doświadczenie w prowadzeniu autobusu.

 

Podstawowe obowiązki:

przewóz pasażerów na liniach komunikacyjnych Spółki według ustalonego rozkładu jazdy, prawidłowa eksploatacja prowadzonych autobusów, obsługa pasażerów.


Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, wg, poniższego wzoru:

“Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

na adres e-mail: firma@mpk.rzeszow.pl 

lub pocztą tradycyjną na adres: MPK – Rzeszów Sp. z o.o., ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów.

 

Aplikacje rozpatrywane będą na bieżąco.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko wybranym osobom.

 

Informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54 35-233 Rzeszów

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mpk.rzeszow.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 17 86 60 427

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji lub okres tej i przyszłych rekrutacji lub przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora (okres uzależniony od informacji zawartej w klauzuli dokumentów aplikacyjnych)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.