Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy ubrań roboczych dla MPK - Rzeszów Sp. z o.o. w 2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Techniczne SUPON Sp. z o.o.
35-232 Rzeszów, ul.Miłocińska 17
Oferowana cena realizacji zamówienia netto: 22 908,50 zł

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 02.12.2021 r.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewtętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.
Nie wykluczono żadnego oferenta.
Nie odrzucono żadnej oferty.

prot._o_otwarcia.pdf