Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na wykonanie projektu rozbudowy budynku myjni autobusowej MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 w Rzeszowie .

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Pracownia Projektowa FILIPEK Izabela Filipek

31-423 Kraków, ul. Józefa Łepkowskiego 3/13

Oferowana cena ryczałtowa netto: 58 000,00 zł

I została wybrana do realizacji zamówienia

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

Protokół