Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków smarnych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2023r./2024r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Fuchs Oil Corporation Sp. z.o.o.

44-101 Gliwice, ul. Kujawska 102

Oferta: zadanie nr 1

Oferowana cena całego zamówienia netto: 237 895,00 zł

Oferta: zadanie nr 2

Oferowana cena całego zamówienia netto: 105 440,00 zł

 

I zostały wybrana do realizacji zamówienia w dniu 19.04.2023r.

 

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 3 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Protokol.pdf