Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na na  wykonanie remontu placu postojowego na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

JAR Sp. z o.o.

Kielnarowa 23, 36-020 Tyczyn

Oferowana cena realizacji zamówienia 141 480,00 zł netto (174 020,40 zł brutto)

Termin gwarancji 48 miesięcy od daty odbioru

 

 

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 17.08.2023.

 

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania Zamówień.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Kopia protokołu z oceny ofert.