Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH MPK-RZESZÓW SP. Z O.O.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy artykułów biurowych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2023r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

„HURT – PAPIER” Ryszard Cebula sp. j.

35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 57b

Oferowana cena netto całego zamówienia : 25 223,95 zł

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 23.11.2022r.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

prot. z otwarcia ofert.pdf