Przetargi aktualne

Informacja o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne MPK - Rzeszów Sp. z o.o. na 2022 - 2024 rok. Nr sprawy: U/TM/01/2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Miejskego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. na 2022 - 2024:
- w części 1 do realizacji zamówienia została wybrana oferta Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
- w części 2 do realizacji zamówienia została wybrana oferta Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
- w cześci 3 i 4 postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.

Załączniki:
Protokol_z_oceny_ofert.pdf
Protokol_z_wyboru_oferty.pdf