Przetargi archiwalne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu na wykonanie remontu elewacji budynku dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54.

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

FULLFARB M. Łuczyk, S. Sasiela Spółka Jawna

36-062 Raniżów, ul. Armii Krajowej 6

Oferowana cena realizacji zamówienia 37 000,00 zł netto (45 510,00 zł brutto)

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 30.07.2021r.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Załącznik do ogłoszenia: Kopia protokołu z otwarcia ofert.