Przetargi archiwalne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy akumulatorów dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na 2021r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:


MOTO – HURT S.A. O Ropczyce
39-100 Ropczyce, ul. Mickiewicza 107

Oferowana cena całego zamówienia netto: 62 964,00 zł (629,64 zł/ 1 akumulator)

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 22.04.2021r.

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Pliki do pobrania