Przetargi archiwalne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy filtrów dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na 2021r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Produkcyjno-Handlowy

Hurtownia Części Zamiennych Jan Tarapata

39-332 Tuszów Narodowy 3

Oferowana cena realizacji całego zamówienia: 142 800,00 zł netto

 

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 27.10.2020r.

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Pliki do pobrania