Przetargi aktualne

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu rozbudowy budynku myjni autobusowej MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 w Rzeszowie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu rozbudowy budynku myjni autobusowej MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 w Rzeszowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl. w zakładce regulaminy)

Osoba do kontaktów:

- Mariusz Binduga     – e-mail: firma@mpk.rzeszow.pl tel. 17 86 60 405; faks: 17 86 60 419;

- Czajkowski Leszek  – e-mail: lczajkowski@mpk.rzeszow.pl, tel.: 17 86 60 425  w zakresie procedury,

- Mariusz Hałdys        – e-mail: mhaldys@mpk.rzeszow.pl, tel.: 17 86 60 403 w zakresie przedmiotu zamówienia,

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna poniżej.

 

Termin składania ofert: 27/01/2022 Godzina: 13:00

Otwarcie ofert: 27/01/2022 Godzina: 13:15

Termin związania ofertą : 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Miejsce: MPK – Rzeszów Sp. z o.o., Rzeszów, ul. Lubelska 54;sala konferencyjna

Wadium w wysokości: 1 800,00 zł ”

 

Załączniki do ogłoszenia:

SIWZ kpl.