Przetargi aktualne

Ogłoszenie o przetargu na dostawy środków chemicznych, papieru toaletowego i worków na śmieci dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2023r.

12.10.2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy środków chemicznych, papieru toaletowego i worków na śmieci dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 428 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem

Więcej

PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ, ROZBUDOWĘ MYJNI SAMOCHODOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ MPK - RZESZÓW SP. Z O.O.

20.09.2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. informuje o nowym ogłoszeniu dotyczącym postępowania na „Przebudowę, rozbudowę myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54 RMS/TM/2/2022 ...

Więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Przebudowę, rozbudowę myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54

15.09.2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Przebudowę, rozbudowę myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54 Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa, rozbudowa myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54”.

Więcej