Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

22.11.2021 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy opon dla MPK - Rzeszów Sp. z o.o. w 2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła ...

Więcej

Informacja o wyniku postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawy paliw dla MPK – Rzeszów Sp. z o.o. w okresie 01.01.2022-31.12.2024r. Nr sprawy DP/01/2022-2024

19.11.2021 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje że w postępowaniu o zamówienie na dostawy paliw dla MPK – Rzeszów Sp. z o.o. w okresie 01.01.2022-31.12.2024r. Nr sprawy DP/01/2022-2024, do realizacji zamówienia została oferta ORLEN PALIWA Sp. z.o.o.

Więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o. od 01.01.2022 do 31.12.2023, oraz odkup energii elektrycznej

19.11.2021 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o. od 01.01.2022 do 31.12.2023, oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną eksploatowaną przez MPK – Rzeszów Sp. z o.o. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów

Więcej