Przetargi aktualne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PÓŁROCZNYCH, ZGODNIE Z ART.62 UST.1 PKT.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, W BUDYNKACH MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO - RZESZÓW SP. Z O.O. PRZY UL.LUBELSKIEJ 54

05.04.2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. zaprasza do udziału w ogłoszonym przetargu nieograniczonym na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54. ...

Więcej

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

18.02.2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na wykonanie projektu rozbudowy budynku myjni autobusowej MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 w Rzeszowie.

Więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu rozbudowy budynku myjni autobusowej MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 w Rzeszowie.

03.01.2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu rozbudowy budynku myjni autobusowej MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 w Rzeszowie. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl. w zakładce regulaminy)

Więcej