Przetargi aktualne

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o.

29.09.2021 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o. w postępowaniu o wartości przekraczającej kwoty z art. 3 ustawy Pzp ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Pzp”.

Więcej